วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าพบเจ้าอาวาสวัดบ้านเลือก เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

วันที่  9  พฤศจิกายน  2563  เวลา 14.15 น.  นายประวิช   ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เข้าพบเจ้าอาวาสวัดบ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อกราบนมัสการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่