11 พฤศจิกายน 2563 รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน"และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

วันที่  11  พฤศจิกายน  2563  เวลา  08.00 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ"พุธเช้า..ข่าว สพฐ."  เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานจากกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.  พร้อมนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  และต่อด้วยการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  เพื่อติดตามและประะมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2