11 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่  11  พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.40 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563