16 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต

16 พ.ย. 63 เวลา 08.00 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นายประสงค์  แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ