16 พฤศจิกายน 2563 เฝ้าฯ รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ

วันที่  16  พฤศจิกายน  2563  เวลา 10.30 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายประสงค์  แย้มศิริ   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต