16 พฤศจิกายน 2563 รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

16 พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.00 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่ว