25 พฤศจิกายน 2563 งาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563

วันที่  25  พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00 น. นายประวิช  ยะรินทร์   ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2   เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุี  เพื่อน้อมระลึก  "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"  ประจำปี 2563  เนื่องด้วยวันที่  25  พฤศจิกายน  ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  โดยมี  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี   ร่วมพิธีดังกล่าว  ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  6  ค่ายหลวงบ้านไร่  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี