29-30 พฤศจิกายน 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แผนและงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่  29  ธันวาคม  2563  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมากรพิจารณากลั่นกรองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  ณ ออโรร่ารีสอร์ท  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี