1 ธันวาคม 2563 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่  1  ธันวาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  13.30 น.  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน  ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา&nbs