คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานภาครัฐ

(ขั้นตอนเพิ่มโครงการ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างรหัสสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ (CMC CODE)

เอกสารเพิ่มเติม >> ดาวโหลด