3 ธันวาคม 2563 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่  3  ธันวาคม  2563  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ  มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น สำหรับครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนวัดบัวงาม  อ.ดำเนินสะดวก  จ. ราชบุรี ที่ประสบอัตตีภัยไฟไหม้