3 ธันวาคม 2563 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษาในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่  3  ธันวาคม  2563  นายประวิช  ยะรินทร์   ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู บุคลากร และนักเรียน ของโรงเรียนวัดบัวงาม อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี