16 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดกิจกรรมออกำลังกาย

16 ธันวาคม  2563  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรสำนักงาน  เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  โดยกำหนดกิจกรรมทุกช่วงบ่ายของวันพุธ