23 ธันวาคม 2563 สพป.ราชบุรี เขต 2 จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day

23  ธันวาคม  2563  สพป.ราชบุรี เขต 2 จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day  โดย นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน  โดยบุคลากรทุกคน ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความส