18 ธันวาคม 2563 สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด (อำเภอบ้านโป่ง)

นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (พื้นที่อำเภอบ้านโป่ง)  เพื่อมอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงาน  โดยมี นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุร