18 ธันวาคม 2563 สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด (อำเภอบ้านโป่ง)

นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (พื้นที่อำเภอบ้านโป่ง)  เพื่อมอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงาน  โดยมี นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และนางบรรเจิด   อุ่นมณีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด (อ.บ้านโป่ง ) เข้าร่วมการประชุม  ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ อ.บ้้านโป่ง จ.ราชบุรี