23 ธันวาคม 2563 เยี่ยมให้กำลังใจญาติบุคลากรป่วย

23  ธันวาคม  2563  นายประสงค์  แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และบุคลากรในสังกัด  มอบกระเช้าผลไม้เยี่ยมบิดา  นายธีรวัฒน์ ดวงใจดี  ศึกษานิเทศก์