28 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

28 ธันวาคม 2563  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2