29 ธันวาคม 2563 กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ปฏิบัติสมาธิ

29 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม สวดมนต