29 ธันวาคม 2563 ทำบุญถวายปัจจัยวัดบ้านเลือก

29  ธันวาคม  2563  นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมถวายปัจจัยทำบุญเป็นจำนวนเงิน 5,290 บาท แด่เจ้าอาวาสวัดบ้านเลือก เพื่อสมทบทุนร่วมทำบุญทาสีซุ้มประตูกำแพงแก้ววัดบ้านเลือก อ.โพธาราม