6 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

วันที่  6  มกราคม  2564  เวลา 13.30 น.  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยมีรองผู้อำน