11 มกราคม 2564 กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต

นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต  2 นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย ส