12 มกราคม 2564 ร่วมประชุมทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

วันที่  12  มกราคม  2564  เวลา 09.00 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 3/2564  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สพป. ราชบุรี เขต 1