12 มกราคม 2564 ร่วมประชุมทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

วันที่  12  มกราคม  2564  เวลา 09.00 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียน