14 มกราคม 2564 รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 2/2564

13  มกราคม  2564  เวลา 08.00 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 1 พร้อมด้วย นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."  ครั้งที่ 2/2564  เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานจากกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. พร้อมนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และต่อด้วยการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่่านมา และร่วมวางแผนการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2