21 มกราคม 2564 บุคลากร กลุ่มอำนวยการ ทำความสะอาด จัดระเบียบห้องเก็บของ

21  มกราคม  2564  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  บุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 โดยการนำของ ผอ.ญาณินี  สมประดี  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  นำบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ ทำความสะอาด จัดระเบียบห้องเก็บของ ของสำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้