17  กุมภาพันธ์  2564 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นำบุคลากรในสำนักงาน ปฏิบัติกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

17  กุมภาพันธ์  2564 นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นำบุคลากรในสำนักงาน ปฏิบัติกิจกรรม  จิตอาสา  ทำความดีด้วยหัวใจ