1 กุมภาพันธ์ 2564 เยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษาในสังกัด

1  กุมภาพันธ์  2564 นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนในสังกัด พร้อมพูดคุยสอบถามปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอน  ณ  โรงเรียนเวฬุวนาราม  และ