สพป.ราชบุรี เขต 2 ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวนักเรียน ร.ร.วัดเวฬุวนาราม ที่ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน