3 กุมภาพันธ์ 2564 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะบุคลากร เปิดศูนย์รับข้อมูลสารสนเทศ IRC