17 กุมภาพันธ์ 2564 รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

17  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 08.00 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."  เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานจากกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. และต่อด้วยการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมวางแผนการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม สพป.ราชบุรี เขต 2