22 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564

วันที่  22  กุมภาพันธ์  2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่  1/2564  โดยมี รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้อำนว