24 กุมภาพันธ์ 2564 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2

24  กุมภาพันธ์  2564  สพป.ราชบุรี เขต 2 นำโดย  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อม รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในระยะเวลา 1 ปี  ของนายวุฒิชัย  บุญหล่ำ   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ณ  ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2