24 กุมภาพันธ์ 2564 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2

24  กุมภาพันธ์  2564  สพป.ราชบุรี เขต 2 นำโดย  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อม รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในห