1 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบรุี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564  ณ  ห้องประชุมมิตรกิจธรรม  สพป.ราชบุรี เขต 2