3 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 3  มีนาคม  2564  นายประวิช  ยะรินทร์   ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 1/2564  ณ  ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.