5 มีนาคม 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

5 มีนาคม 2564  สพป.ราชบุรี เขต 2 ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน  เพื่อสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัย ห่างไกล โควิด 19