8 มีนาคม 2564 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบ o net

วันที่  8  มีนาคม  2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  o net  ปี 2564  ณ  ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราช