24 มีนาคม 2564 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ nt

24  มีนาคม  2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT  ปีการศึกษา  2563  ณ  โรงเรียนอนุบาลบางแพ  โรงเร