24 มีนาคม 2564 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เปิดกิจกรรม เตรียมพัฒน์สืบสาน ตั้งปณิธานทำความดี มีจิตอาสาปันน้ำใจ

24  มีนาคม  2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบรุี เขต 2 เปิดกิจกรรม  เตรียมพัฒน์สืบสาน ตั้งปณิธานทำความดี มีจิตอาสาปันน้ำใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รวบรวมเงิน สิ่งของ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 โดยมีตัวแทนของโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ