6 เมษายน 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเนื่องในวันจักรี ประจำปี 2564

6 เมษายน 2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเนื่องในวันจักรี ประจำปี 2564 ณ  หอประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม  จ.ราชบุรี