28 เมษายน 2564 รับชม พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า,,ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2564

28  เมษายน 2564  สพป.ราชบุรี เขต 2 นำโดย  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  , รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  รับชม พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า