28 เมษายน 2564 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564

28 เมษายน 2564  นายประวิช   ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 2/2564