29 เมษายน 2564 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมการเรียนรู้ตามโครงการ ผู้ช่วยครู

29  เมษายน  2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการร่วมพัฒนาการเรียนรู้ด้วย "ผู้ช่วยครู" ของ สพป.ราชบุรี เขต 2 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อ