7 พฤษภาคม 2564 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ ZOOM

 7 พฤษภาคม  2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ ZOOM  เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบา