10 พฤษภาคม 2564 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

10 พฤษภาคม 2564  สพป.ราชบุรี เขต 2 ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเลือก ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) บริเวณภายในและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน