19 พฤษภาคม 2564 รับชมการประชุมทางไกล เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

19  พฤษภาคม  2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  รับชมการประชุมทางไกล เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564  และเตรียมการสอบค