21 พฤษภาคม 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 รวมพลังคัดค้านร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

21 พฤษภาคม  2564  สพป.ราชบุรี เขต 2 นำโดย  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  รวมพลังใส่เสื้อสีขาว แสดงสัญลักษณ์คัดค้าน