24 พฤษภาคม 2564 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการฉีดวัคซีนจังหวัดราชบุรี

24  พฤษภาคม  2564  นายประวิช  ยะรินทร์   ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนระดับจังหวัดราชบุรี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานการประชุม  ณ