25 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

25  พฤษภาคม  2564  นายประวิช  ยะรินทร์   ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ครั้งที่  1/2564  ณ  ห้องประชุมสาธ