27 พฤษภาคม 2564 รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

27  พฤษภาคม  2564  นายวุฒิชัย   บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รับเกียรติบัตร เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับผู้แทนจังหวัด ประจำปี 2563  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็