2 มิถุนายน 2564 รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 20/2564

นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน"และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 20/2564