9 มิถุนายน 2564 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

วันที่  9  มิถุนายน  2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วป